"ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการและต้อนรับ สังกัด หอพักในกำกับสวนดอก"

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานฯ ต.เจ้าหน้าที่บริการต้อนรับ

"รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการและต้อนรับ สังกัดหอพักในกำกับสวนดอก"

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ